หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (15 พ.ย. 62) เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง โดยนำเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านกลาง เปลี่ยนผาปิดท่อระบายน้ำ และขุดลอกทางระบายน้ำบริเวณถนนข้างหอพักฮาน่า หมู่ 6 ถนนบ้านสันป่าฝ้าย – บ้านสิงห์เคิ่ง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อให้น้ำสามารถไหลได้อย่าง...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (13 พ.ย. 62) เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดี ด้วยหัวใจ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  ได้ร่วมกันทำกิจกรรมถนนสวย สะอาด ปลอดภัย  และกิจกรรมทำความสะอาดศูนย์กีฬาและนันทนาการจสมเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  ตามแผนปฏิบัติการจิตอาสา เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยกำหน...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
เมื่อวันที่ ( 11 พ.ย. 62) น. ที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้าน เป็นประธานพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลบ้านกลาง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมภายในงา...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (6 พ.ย. 62) เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดี ด้วยหัวใจ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  ได้ร่วมกันทำกิจกรรมถนนสวย สะอาด ปลอดภัย ตามแผนปฏิบัติการจิตอาสา เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันพุธ เป็นประจำต่อเนื่อง ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 โดยการลงพื้นที่ทำความส...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (4 พ.ย.62) เวลา 0.9.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (ในระยะหกเดือนแร...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
เทศบาลตำบลบ้านกลางลำพูน รับใบประกาศเกียรติคุณ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จากสถาบันพระปกเกล้าฯ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562  เวลา 11.00 น. ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จากสถาบันพระ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน กล่าวว่า เปิดเผยว่างานประเพณีลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็ง ถือเป็นประเพณีอันเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ดั้งเดิมสืบทอดกันมายาวนาน “ยี่เป็ง” เป็นภาษาล้านนา แยกได้สองคำคือคำว่า “ยี่” ที่หมายถึงเดือนที่สองหรือเดือนยี่ ตามที่คนล้านนาใช้เรียกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
 วันนี้ (31 ต.ค. 62) เวลา 08.30 น. ที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานเปิดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจั...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้  (27 ต.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่วัดป่าม่วง สันป่าฝ้าย ม.4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่วมงานสลากภัตตำบลบ้านกลาง จัดโดยคณะสง...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้  (23 ต.ค. 62) เวลา 19.00 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธี
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
354
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561