หน้าแรก >> รายงาน >> รายรับ-รายจ่ายประจำปี

 รายรับ-รายจ่ายประจำปี

  28 มกราคม 2561 โดย Administrator

ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และหมายเหตุประกอบงบ ประจำปีงบประมาณ 2564
2022-01-05
2 รายงานติดตามงบประมาณคงเหลือ รอบ 6 เดือน
2021-04-01
3 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563
2020-06-22
4 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562
2020-06-22
5 งบรายรับ-รายจ่าย งบประมาณปี 2562
2019-06-17
6 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2018-11-13
7 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครึ่งปีแรก
2018-11-13
8 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2560 (ต่อ)
2018-02-05
9 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2560
2018-02-05
10 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2556
2018-01-12
11 ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบ 2556
2018-01-12
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
5,063
 เมื่อวาน 
298
 เดือนนี้ 
17,312
 เดือนที่ผ่านมา 
17,748
 ปีนี้ 
17,312
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
504,556
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561