หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูล 12 มกราคม 2561 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (7 ต.ค. 62) เวลา09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการจัดประชุมเวทีประชาคมระดับตำบล ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลบ้านกลางและประชาช...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
เมื่อวันที่ 6 ต.ค.62 เวลา 19.00 น. ที่ วัดฆ้องคำ หมู่ 9 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง และประชาชน ร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ ตามโครงการธรรมะสัญจรตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2562 ที่หน่วยอบรมประชาชนตำบลบ้านกลาง และคณะสงฆ์ตำบลบ้า...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2563 ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านกลาง จัดประชุมเวทีประชาคมระดับตำบล ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่าตามที่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (1 ต.ค. 62) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อแจ้งระเบียบเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (30 กันยายน 2562) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง จ่าสิบเอกธีระศักดิ์  อุปะละสกุล ประธานสภาฯ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2  ประจำปี 2562 โดยมีระเบียบวาระ อาทิ  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 และญัตติเรื่องการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2562 และขอ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (27 ก.ย. 62) เวลา 14.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่วมแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ แด่นายชาติชาย โครงไพบูลย์ ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน และนายประพันธ์ สนิทมัจโร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 25 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (25 ก.ย. 62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย "Clean Food Good Taste" ตามโครงการพัฒนาด้านสุขภาพสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร และมอบป้ายรับรองมาตรฐาน"หอพักติดดาว น่าอยู่ ปลอดภัย ใส...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 ก.ย. 62) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน, นายนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน และ เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพุนได้ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยผู้พิการ และผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาทางสังคม แ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (23 ก.ย. 62) เวลา 09.30 น. ที่ วัดศรีชุม ม.5 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง, ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และคณะสงฆ์ตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีประชุมเพลิง อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีชุม ซึ่งได้มรณภาพลงเมื่อวันที่ 9 ก.ย....
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (23 ก.ย. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้นางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานรักษาราชการ แทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันส...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
239
 เมื่อวาน 
494
 เดือนนี้ 
1,958
 เดือนที่ผ่านมา 
15,676
 ปีนี้ 
169,458
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
656,702
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561