หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2561) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ประกอบด้วย สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง, กำนันและผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, ประธานผู้สูงอายุ, ประธานแม่บ้าน, ประธานสภาวัฒนธรรม และประ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (2 พ.ย. 61) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ สมาชิกสภาฯ ,หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง, ผู้นำชุมชน, คณะกรรมการกองทุน สปสช.ตำบลบ้านกลาง, อสม.ตำบลบ้านกลาง และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ต.บ้านกลาง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพร้อมมอบสิ่งของอุปโภค ตามโครงการชุมชนร่วมใจ ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลบ้านกลาง ประจ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ บ้านพักปลัดจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับนายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒน์ชัยเดช  ปลัดจังหวัดลำพูน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยมี นายประทีป  การมิตรี นายอำเภอเมืองลำพูน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองลำพ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (30 ตุลาคม 2561) เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ สมาชิกสภา ,หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง, ผู้นำชุมชน, คณะกรรมการกองทุน สปสช.ตำบลบ้านกลาง และ อสม.ตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพร้อมมอบสิ่งของอุปโภค ตามโครงการชุมชนร่วมใจ ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2561 เพื่อสร้างขวัญแ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ สมาชิกสภา ,หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ,คณะสงฆ์ตำบลบ้านกลาง ,คณะกรรมการกองทุน สปสช.ตำบลบ้านกลาง และ อสม.ตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพร้อมมอบสิ่งของอุปโภค เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามโครงการชุมชนร่วมใจ ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิกา...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (26 ต.ค. 61) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน จ่าสิบเอกธีระศักดิ์ อุปะละสกุล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 1 /2562 ประจำปีงบประมาณ  2562 มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561, รายงานสถานะการเงิน, จำนวนประชากรที่ใช้ในกา...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
เทศบาลตำบลบ้านกลาง จ.ลำพูน ปิดถนนหน้านิคมอุตสาหกรรมลำพูน จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา 
   วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น.พุทธศาสนิกชน ในพื้นที่ตำบลบ้านกลางและตำบลใกล้เคียง จำนวนกว่าพันคน ได้พร้อมใจพาครอบครัว นำข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษาตำบลบ้าน...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.15 น ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกครบรอบ 108 ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่มีต่อพสกน...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ ( 19 ต.ต. 61 ) เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ  เทพชา  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่จากสำงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ออกตรวจที่โรงภาพยนตร์ อี จี วี ในศูนย์การค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ลำพูน เพื่อตรวจสอบระบบเตือนภัย  ระบบความปลอดภัย และระบบอื่น ๆ ตามที่อนุญาตหรือไม่ เพื่อป้องกันการสูญ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (18 ต.ค. 61) เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และ ประชาชนตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีนายอรรษิษฐ์ ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
250
 เมื่อวาน 
208
 เดือนนี้ 
9,811
 เดือนที่ผ่านมา 
18,117
 ปีนี้ 
139,862
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
439,761
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561