หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (21 ต.ค. 63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ประธานการประชุมเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. -22.00 น.กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก, ชมการประกวดสาวงาม Miss Factory บ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (21 ต.ค.63) เวลา 09.30 น. ที่อาคารศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านกลาง, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (16 ต.ค. 63) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณลำน้ำแม่ยาก ข้างโรงเรียนธนรัตน์วิทยา หมู่ที่ 9 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “พัฒนาตำบลบ้านกลาง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินการพัฒนาปรับภูมิท...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (14 ต.ค. 63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ประธานการประชุมเพื่อหารือข้อราชการในอันที่จะเป็นประโยชน์แก่ราชการและประชาชนตำบลบ้านกลาง ประจำเดือนตุลาคม 2563 เพื่อให้การดำเนินการโครงการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและหาข้อสรุปร่วมกัน อาทิ เร...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (14 ต.ค. 63) เวลา 09.00 น. ที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานฯ การกำหนดประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีต่อไป เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (14 ต.ค. 63) เวลา 08.30 น. ที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง จำนวน 108 คน ตามโครงการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ในฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ขอ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (13 ต.ค. 63) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณเทศบาลตำบลเวียงยอง ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนข้าราชการ, ข้าราชการและลูกจ้าง เทศบาลตำบลบ้านกลาง และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความส...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (12 ตุลาคม 2563) เวลา15.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่นายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  คนที่ 44 อย่างเป็นทางการ
*********************
น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์ ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 11 ตุลาคม2563 เวลา 11.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
*****************
ผู้สื่อข่าว : นา...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (9 ต.ค. 63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านกลาง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมถึงการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่หน่วยงานอื่นขอรับการสนับสนุน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมทั้ง การกำหนดแนวทางการติดตามและ...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
220
 เมื่อวาน 
275
 เดือนนี้ 
1,069
 เดือนที่ผ่านมา 
30,915
 ปีนี้ 
232,618
 ปีที่ผ่านมา 
245,518
   ทั้งหมด 
965,380
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561