หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพุธที่ 10 เมษายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (10 เม.ย. 62) เวลา 10.00 ณ ห้องสมจิณณ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรม “ห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ” เนื่องในโอกาสสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งมีผู้สูงอายุจากชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรม และมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ, การแสดงเล่นดนต...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (9 เม.ย. 62) เวลา 09.00 น. ที่ วัดศรีชุม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ตามโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 19 มี.ค. - 9 พ.ค. 62  เพื่อจัดกิจกรรมออกหน...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (4 เม.ย. 62) เวลา 09.30 ณ หอประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในโรงเรียนปัจฉิมาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายดำรง บุญกลาง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้กล่าวรายงานฯ พร้อม...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (4 เม.ย. 62) เวลา 09.00 น. ที่ วัดฆ้องคำ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลางเทศบาลตำบลบ้านกลาง ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ตามโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 19 มี.ค. - 9 พ.ค. 62  ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (2 เม.ย. 62) เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาอเนกประสงค์วัดขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลางเทศบาลตำบลบ้านกลาง ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ตามโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวัน...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (31 มี.ค.62) เวลา 07.00 น. ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้นายประจญ ปัญโญใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านกลาง  พร้อมด้วยข้าราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพร...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (28 มี.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาอเนกประสงค์ข้างวัดพญาผาบ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลางเทศบาลตำบลบ้านกลาง ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ตามโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวัน...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (27 มี.ค.62) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการประเมินมาตรฐาน EHA 4001 (การจัดการมูลฝอยทั่วไป) และ EHA 4003 (การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (27 มี.ค.62) เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือMOU ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการ “ถนนสวย สะอาด ปลอดภัย ด้วยความร่วมใจ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (25 มี.ค.62) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ในโรงเรียนปัจฉิมาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (โรงเรียนปัจฉิมาลัย รุ่นที่ 4/2562)และโครงการเสริมสร้างพัฒ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
333
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561