หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูล 12 มกราคม 2561 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13:30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการการจัดแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2565 ซึ่งมีกำหนดการจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีการจัดการแ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้างาน,พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565) เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีวาระ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 9:00 น ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "ส่งเสริมขับขี่ปลอดภัยและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" ซึ่งจัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน และบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 19:00 น ณ วัดร่องส้าว หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง,สมาชิกสภาจังหวัดลำพูน,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมฟังเทศน์ในวันพระช่วงเข้าพรรษา โดยเทศบาลตำบลบ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. บริเวณศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสม...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 10 ส.ค.65 เวลา 10.00 น. นายนภดล นพรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง , นายประจญ ปัญโญใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลางพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับคุณจักริน แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสำนักบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ,คุณนิวิฐ ตั้งเลิศไพบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายมูลนิธิสายธาร,คุณดุริยพันธุ์ งามสง่า ประธานคณะทำงาน csr ภาคเหนือ ,...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น ณ วัดพญาผาบ หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ และวัดร่องส้าว หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ซึ่งเป็นโครงการที่ขยายแนวคิดหลัก 5 ส. ประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพื่อพัฒนาสังคมไทยสู่ควา...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 0800 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ นายสอน  อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 “เชียงใหม่วิชาการ 2565” โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานใน...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายทวีป พรหมกลางประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ประกอบด้วยระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ,รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 , ญัตติเรื่องเพื่อทราบ เร...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 น. บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติสักการะ และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระนางจามเทวี โดยในปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 ช่วงเช้าเวลา 07.30 น.มีพิธีทำบุญตักบ...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
182
 เมื่อวาน 
494
 เดือนนี้ 
1,958
 เดือนที่ผ่านมา 
15,676
 ปีนี้ 
169,458
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
656,702
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561