หน้าแรก >> รางวัลแห่งเกียรติยศ

 รางวัลแห่งเกียรติยศ

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

ประกาศเกียรตืบัตร หน่วยงานดีเด่นใช้ทราฟฟี่ฟองดู ให้บริการประชาชน

ปรับปรุงข้อมูล  โดย Administrator วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
 

ประกาศเกียรตืบัตร หน่วยงานดีเด่นใช้ทราฟฟี่ฟองดู ให้บริการประชาชน

          วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแถลงข่าวชั้น1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กรุงเทพฯ นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้ารับมอบประกาศเกียรติบัตรหน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดู เพื่อบริการประชาชน จาก ศาตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ซึ่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ(สวทช.)ได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการของรัฐให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ โดยการนำแพลตฟอร์ม ทราฟฟี่ฟองดู ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนปัญหาเมืองและมีการขยายผลการใช้งานไปทั่วประเทศ นั้น สวทช. จึงพิจารณามอบประกาศเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม ทราฟฟี่ฟองดู ดีเด่นโดยสอดคล้องกับเป้าประสงค์ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ กพร. มุ่งหมายให้เกิดการขยายผลการใช้งานระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองทราฟี่ฟองดูให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานและองค์กรต่างๆทุกภาคส่วน ซึ่งในส่วนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้นำนวัตกรรมการบริหารจัดการเมืองมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับเกียรติจากนางสาวศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ กิจกรรมในงาน ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การขับเคลื่อนการใช้งานทราฟฟี่ฟองดู แก้ปัญหาระดับเส้นเลือดฝอย กรุงเทพมหานคร โดย รองศาสตราจารย์ชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร , บรรยายพิเศษในหัวข้อ ที่มาและผลความสำเร็จในการดำเนินงานที่ผ่านมาในการขยายผล ทราฟี่ฟองดู แพลตฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนปัญหาเมือง โดย ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม ผู้อำนวยการหน่วยบริการนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเมือง สวทช. , พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่จังหวัดที่ให้บริการ ทราฟฟี่ฟองดู ครอบคลุมทุกส่วนราชการ รวม 13 แห่ง และ พิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่หน่วยงานดีเด่นในการใช้ แพลตฟอร์ม ทราฟฟี่ฟองดูเพื่อบริการประชาชน แก่หน่วยงาน ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รวม 190 แห่ง 

จำนวนผู้ชม 195 คน


โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
876
 เมื่อวาน 
1,045
 เดือนนี้ 
27,706
 เดือนที่ผ่านมา 
40,915
 ปีนี้ 
183,806
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,167,266
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561