หน้าแรก >> สินค้า OTOP >> หมู่ที่ 1 กลุ่มอาชีพผลิตพริกลาบ

 หมู่ที่ 1 กลุ่มอาชีพผลิตพริกลาบ

  18 มกราคม 2561 โดย Administrator

หมู่ที่ 1 กลุ่มอาชีพผลิตพริกลาบ

หมู่ที่ 1 กลุ่มอาชีพผลิตพริกลาบ

 

         อาชีพการพริกลาบ เกิดจากภูมิปัญญามาตั้งแต่บรรพบุรุษสมัยปู่ ย่า ตา ยาย เป็นเครื่องปรุงอาหารที่ทำสืบทอดกันมานานและถูกถ่ายทอดมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน การทำพริกลาบเกิดจากการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพผลิตพริกลาบ หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี พ.ศ.2544 การดำเนินงานของกลุ่มมีการพัฒนาด้านสินค้า ด้านการตลาด ด้านการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มอย่างต่อเนื่องจนเป็นสินค้าที่สร้างชื่อและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคให้กับหมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบรวมระยะเวลาการจัดตั้งกลุ่มมาถึงปัจจุบัน พ.ศ.2558 ทั้งสิ้น 15 ปี การทำพริกลาบสะท้อนถึงคุณค่าด้านภูมิปัญญาของชุมชนด้านอาหาร เป็นกลุ่มอาชีพที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่และสืบทอดให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

         การดำเนินงานของกลุ่มอาชีพผลิตพริกลาบ หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ ดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการกลุ่มยึดมติของสมาชิกกลุ่มในการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพ พัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการเรียนรู้ การบริหารจัดการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพโดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมระยะเวลาการจัดตั้งกลุ่มที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีนางสายพิณ ริมแจ่ม ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพผลิตพริกลาบมีสมาชิก จำนวน 30 คน มีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มจำนวน 10,000.- บาท กลุ่มจะผลิตพริกลาบ 3 ครั้งต่อเดือน สมาชิกผู้เข้าร่วมการผลิตพริกลาบทางกลุ่มอาชีพแบ่งจ่ายเป็นค่าจ้าง 300 บาท/คน/วัน พริกลาบใช้เป็นเครื่องปรุงลาบ เช่น ลาบหมู ลาบควาย เครื่องยำเนื้อไก่ ยำเห็ดฟางหรือใช้ทำน้ำจิ้มหมูย่าง ในส่วนของการจำหน่ายสินค้ามีการวางจำหน่ายตามร้านค้าของชำทั่วไป ตลาดสดและมีผู้ค้ารับไปจำหน่ายปัจจุบันกลุ่มอาชีพผลิตพริกลาบ ตั้งอยู่เลขที่ 115/1 หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 089-6313626

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
28
 เมื่อวาน 
387
 เดือนนี้ 
13,826
 เดือนที่ผ่านมา 
8,146
 ปีนี้ 
21,972
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
185,419
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561