หน้าแรก >> สินค้า OTOP >> หมู่ที่ 10 กลุ่มอาชีพผลิตน้ำดื่มประตูทิพย์

 หมู่ที่ 10 กลุ่มอาชีพผลิตน้ำดื่มประตูทิพย์

  18 มกราคม 2561 โดย Administrator

หมู่ที่ 10 กลุ่มอาชีพผลิตน้ำดื่มประตูทิพย์

หมู่ที่ 10 กลุ่มอาชีพผลิตน้ำดื่มประตูทิพย์

 

         กลุ่มอาชีพผลิตน้ำดื่มประตูทิพย์เกิดจากการรวมกลุ่มของประชาชนหมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง จากข้อมูลในชุมชนพบว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มมีค่อนข้างสูงและมีความต้องการน้ำสะอาดไว้บริโภคในครัวเรือน โดยศักยภาพของชุมชนสามารถที่จะจัดการกับปัญหาดังกล่าวจึงได้บรรจุแนวทางการแก้ปัญหาน้ำดื่มไว้ในชุมชนโดยมีเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนดำเนินการตามโครงการผลิตน้ำดื่มชุมชนบ้านประตูโขง ในชื่อกลุ่มอาชีพผลิตน้ำดื่มประตูทิพย์ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบันปีพ.ศ.2558 รวมระยะเวลา 14 ปี ปัจจัยในการก่อตั้งกลุ่มอาชีพผลิตน้ำดื่มประตูทิพย์ก็เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายของประชนชา สร้างโอกาสในอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก

         การดำเนินงานเป็นการผลิตน้ำดื่มบรรจุแบบขวด แบบถังจำหน่ายในพื้นที่หมู่ที่ 10 และพื้นที่ใกล้เคียงการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพผลิตน้ำดื่มประตูทิพย์เป็นที่พึงพอใจต่อชาวบ้านเป็นอย่างมากเพราะเป็นน้ำดื่มราคาถูก สะอาดและเป็นธุรกิจของชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน นอกจากนั้นคณะกรรมการยังได้เกิดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการทุน การบริหารจัดการกลุ่ม รวมทั้งมีการนำเอาบทเรียนการจัดการกองทุนต่างๆ ในพื้นที่มาให้เป็นความรู้ในการจัดการกิจการการก่อตั้งกลุ่มอาชีพผลิตน้ำดื่มประตูทิพย์มีประธานกลุ่มอาชีพดังนี้ 1.นายเสมา กันทาเวียง ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ. 2550 2.นายประถม มณีขัติย์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2558 มีสมาชิกกลุ่มอาชีพ จำนวน 50 คน มีเงินหุ้นในการจัดตั้งกลุ่มครั้งแรกจำนวน 366 หุ้น หุ้นละ 50 บาท รวมเป็นเงิน 18,300.- บาท เงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มอาชีพ 190,988.- บาท มีการแบ่งเงินปันผลจากการประกอบการของสมาชิกที่ถือหุ้นทุกปีและได้แบ่งเงินเข้าสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านทุกปีปัจจุบันกลุ่มอาชีพผลิตน้ำดื่มประตูทิพย์ตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
32
 เมื่อวาน 
387
 เดือนนี้ 
13,826
 เดือนที่ผ่านมา 
8,146
 ปีนี้ 
21,972
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
185,419
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561