หน้าแรก >> สินค้า OTOP >> หมู่ที่ 6 กลุ่มอาชีพการทำน้ำพริกตาแดง

 หมู่ที่ 6 กลุ่มอาชีพการทำน้ำพริกตาแดง

  18 มกราคม 2561 โดย Administrator

หมู่ที่ 6 กลุ่มอาชีพการทำน้ำพริกตาแดง

หมู่ที่ 6 กลุ่มอาชีพการทำน้ำพริกตาแดง

 

         อาชีพการทำน้ำพริกตาแดง เป็นภูมิปัญญาด้านการประกอบอาหารของชาวบ้านในพื้นที่ที่ทำสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ผลิตจากวัตถุดิบที่สดใหม่ มีลักษณะข้นเหนียว มีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อย จากการทำน้ำพริกตาแดงเพื่อใช้รับประทานภายในครัวเรือน ได้เริ่มมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพการทำน้ำพริกตาแดง หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง เมื่อปี พ.ศ.2542 ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มจำหน่ายร้านค้าของชำ อีกทั้งมีผู้มารับไปจำหน่ายในพื้นที่ตำบลบ้านกลางและพื้นที่ข้างเคียง จากการรวมกลุ่มอาชีพครั้งแรกจวบจนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2558 รวมระยะเวลาการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ ๑๗ ปีการดำเนินการของกลุ่มมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและมีผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค จนเป็นสินค้าที่สร้างชื่อให้กับหมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง การทำน้ำพริกตาแดงสะท้อนถึงคุณค่าด้านภูมิปัญญาของชุมชน ด้านการรวมกลุ่มอาชีพ ที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่และสืบทอดให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

         การดำเนินงานของกลุ่มอาชีพการทำน้ำพริกตาแดง หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง ดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการกลุ่มยึดมติของสมาชิกกลุ่มในการดำเนินงานนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมการส่งเสริมอาชีพ พัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การรวมกลุ่มอาชีพตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันมีประธานกลุ่มอาชีพ คือ นางชูศรี มูลกลาง ปัจจุบันกลุ่มอาชีพการทำน้ำพริกตาแดง มีสมาชิกกลุ่ม 30 คน มีเงินหุ้นในการจัดตั้งกลุ่มครั้งแรก จำนวน 145 หุ้น หุ้นละ 100.- บาท รวมเป็นเงิน 14,500.- บาท และมีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มอาชีพ 30,000.- บาท มีการแบ่งเงินปันผลจากการประกอบการของสมาชิกที่ถือหุ้นทุกปี น้ำพริกตาแดงใช้เป็นเครื่องเคียง รับประทานกับข้าวเหนียว ผักต้มสุก แคบหมู หมูทอดและใช้เป็นส่วนประกอบทำน้ำจิ้ม รับประทานกับผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว เช่น มะม่วง มะยม เป็นต้น ปัจจุบันกลุ่มอาชีพการทำน้ำพริกตาแดงตั้งอยู่เลขที่ 16/2 หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
48
 เมื่อวาน 
387
 เดือนนี้ 
13,826
 เดือนที่ผ่านมา 
8,146
 ปีนี้ 
21,972
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
185,419
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561