หน้าแรก >> เอกสาร

 เอกสาร

  28 มกราคม 2561 โดย Administrator

ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 แบบฟอร์มรายการครุภัณฑ์ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำงบ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)
2019-05-08
2 แบบฟอร์มโครงการ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำงบ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)
2019-05-08
3 แบบฟอร์มโครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)
2019-05-08
4 ผ.08 บัญชีครุภัณฑ์
2019-01-16
5 ผ.06 สำหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วน
2019-01-16
6 ผ.05 สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
2019-01-16
7 ผ.03 สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหาร
2019-01-16
8 ผ.02 สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2019-01-16
9 ผ.01 สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
2019-01-16
10 แบบฟอร์มโครงการ เพื่อพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
2018-02-26
11 แบบฟอร์มรายการครุภัณฑ์ เพื่อพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
2018-02-26
12 แบบฟอร์มโครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
2018-02-26
13 แบบฟอร์มขอรับการบริการศูนย์กฎหมายชุมชน
2018-01-12
14 แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
2018-01-12
15 แบบฟอร์มร้องทุกข์ร้องเรียน
2018-01-12
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
264
 เมื่อวาน 
182
 เดือนนี้ 
2,190
 เดือนที่ผ่านมา 
8,769
 ปีนี้ 
38,225
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
201,672
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561