หน้าแรก >> รางวัลแห่งเกียรติยศ

 รางวัลแห่งเกียรติยศ

  19 ภุมภาพันธ์ 2563 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            รางวัลศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น จากกระทรวงมหาดไทย...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 17 มกราคม 2561
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            รางวัลนวัตกรรมสุขภาพชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สป.สช....
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            รางวัลเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ และมาตรฐานโครงการอาหารปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            รางวัลเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม...
 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            ประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติระดับทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) อปท.ต้นแบบ รุ่นที่ 1 ระยะที่ 2 ปี 2560-2562 โดยมี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            ประกาศเกียรติคุณผลการประเมิน อันดับ 1 ตามโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมี ท่านปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน เป็นประธานมอบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงยอง ลำพูน...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            ประกาศเกียรติคุณ " ตำบลปลอดขยะเปียก" โดยมี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบ ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 47แห่งเข้ารับ ในการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมหละพูน โรงแรมลำพูนวิลล์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้มีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ โดยมุ่งหวังให้จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดปลอดข...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 10 มกราคม 2561
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            ประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมาตรการควบคุมการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบฯ ตามโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาการใช้วัสดุ ที่ปนเปื้อนแร่ใยหินจังหวัดลำพูน โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
4
 เมื่อวาน 
243
 เดือนนี้ 
445
 เดือนที่ผ่านมา 
8,769
 ปีนี้ 
36,480
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
199,927
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561