หน้าแรก >> ระเบียบ/เทศบัญญัติ >> ระเบียบกฎหมาย อปท.

 ระเบียบกฎหมาย อปท.

  28 มกราคม 2561 โดย Administrator

ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
2018-01-12
2 พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
2018-01-12
3 พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551
2018-01-12
4 พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
2018-01-12
5 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
2018-01-12
6 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2018-01-12
7 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2546
2018-01-12
8 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
2018-01-12
9 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2018-01-12
10 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551
2018-01-12
11 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
2018-01-12
12 พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551
2018-01-12
13 พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551
2018-01-12
14 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
2018-01-12
15 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
2018-01-12
16 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2018-01-12
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
345
 เมื่อวาน 
318
 เดือนนี้ 
7,190
 เดือนที่ผ่านมา 
10,881
 ปีนี้ 
99,932
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
263,379
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561