หน้าแรก >> รายงาน >> กิจการสภา

 กิจการสภา

  28 มกราคม 2561 โดย Administrator

ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557
2018-01-12
2 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2556
2018-01-12
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
2018-01-12
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
2018-01-12
5 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๖
2018-01-12
6 ประกาศประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556
2018-01-12
7 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2018-01-12
8 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านกลางสมัยสามัญ สมัยที่4 ประจาปี 2555
2018-01-12
9 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2018-01-12
10 ประกาศเรียกประชุมสภาเทสบาลตำบลบ้านกลางสมัยสามัญ สมัยที่ 4 /2555
2018-01-12
11 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2555
2018-01-12
12 เชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2018-01-12
13 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาฯ
2018-01-12
14 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลางว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการเมืองฝ่ายบริหาร
2018-01-12
15 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางสมัยสามัญ สมัยที่ 3 2555
2018-01-12
16 สำเนารายงานการประชุม สมัยที่ 2/2555
2018-01-12
17 รายชื่อคณะผู้บริหาร
2018-01-12
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
47
 เมื่อวาน 
229
 เดือนนี้ 
4,623
 เดือนที่ผ่านมา 
16,355
 ปีนี้ 
123,292
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
286,739
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561